Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu theo quy định

Nhãn hiệu là dấu hiệu nhìn thấy được thể hiện dưới dạng từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Với chức năng là một công cụ maketing – truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm dịch vụ

Sự khác nhau giữa thương hiệu và nhãn hiệu là gì ?

Sự khác nhau giữa thương hiệu và nhãn hiệu là gì? thì việc đầu tiền bạn phải hiểu được định nghĩa của chúng. Do đó thì 2 phạm trù này được định nghĩa như sau: – Thương hiệu (brands) theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): là một dấu