Hướng dẫn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả phần mềm máy tính

Trong vài chục năm gần đây, sự phát triển của công nghệ tin học đã làm phát sinh các vấn đề đặc biệt về pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn thế giới. Phần mềm máy tính được bảo vệ bằng quyền tác giả, còn phần cứng được bảo vệ bằng văn bằng sáng chế và các quy định khác của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

phan mem may tinh

Phần mềm máy tính gồm chương trinh máy tính, tài liệu mô tả chương trình, tài liệu hỗ trợ, cơ sở dữ liệu. Nó là sản phẩm trí tuệ của một quá trình sáng tạo, đầu tư công sức, trí tuệ tiền bạc vì vậy khi tạo ra các phần mềm cho máy tính, tác giả đều mong muốn được đảm bảo về quyền và lợi ích đối với sản phẩm họ sáng tạo. Và quy định về thủ tục đăng ký bản quyền tác giả phần mềm máy tính như sau:

1. Hồ sơ cần chuẩn bị:

Hồ sơ đăng ký gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền tác giả phần mềm máy tính

– Hai bản sao tác phẩm phầm mềm.

– Giấy ủy quyền nếu người nộp đơn là người được ủy quyền.

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giá, nếu tác phẩm có đồng tác giả.

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu tác phẩm đó thuộc sở hữu chung.

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Giấy tờ chứng minh nhân thân của chủ sở hữu;

– Bản gốc cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá trình tạo ra phần mềm máy tính và có chữ ký xác nhận của tác giả.

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu chủ sở hữu phần mềm là tổ chức.

– 2 đĩa CD ghi nội dung của phần mềm

– Bản in mã code tác phẩm được đóng thành quyển

*Lưu ý: Các tài liệu trên phải được viết bằng tiếng việt, trường hợp bằng tiếng nước ngoài thi phải được dịch ra Tiếng Việt.

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm

– Phòng Thông tin Quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả

– Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh

– Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng

– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trungương, nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú và chuyển về Cục Bản quyền tác giả xem xét, giải quyết theo thẩm quyền

Cách thức nộp: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể nộp trực tiếp hặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp đơn đăng ký quyền tác giả.

3.Trình tự đăng ký bảo hộ quyền tác giả phần mềm máy tính

Trong 15 -30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả phần mềm máy tính có thể được cấp lại, thay đổi hoặc hủy bỏ.

Việc đăng ký quyền tác giả, quyền sở hữu tác phẩm và cấp giấy chứng nhận được ghi vào sổ đăng ký quyền tác giả do Cục bản quyền tác giả lưu trữ.

Hiệu lực của giấy chứng nhận bản quyền tác giả Có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Hiện nay, việc ăn cắp phầm mềm rất phổ biến. Các chủ sở hữu phầm mềm máy tính nên đăng ký quyền tác giả để bảo vệ quyền và lợi ích cho bản thân khi có tranh chấp. Khi có tranh chấp, các chủ sở hữu có thể chọn các biện pháp thực thi quyền tác giả gồm biện pháp hành chính, biện pháp dân sự, biện phá hình sự và biện pháp khẩn cấp tạm thời. Một phầm mềm máy tính ra đời là kết quả trí óc rất lớn của tác giả. Vì vậy, hãy ngăn chặn những hành vi xâm phạm bằng cách đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho phầm mềm của bạn để bảo vệ tối đa lợi ích của tác giả.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *