Đăng ký bảo hộ công thức nấu rượu theo pháp luật

Câu hỏi: Tôi có sản xuất rượu thành phẩm để bán. Và tôi muốn bảo vệ công thức nấu rượu của mình thì tôi có thể đăng ký bảo hộ theo pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ không ?

Đăng ký bảo hộ công thức nấu rượu theo pháp luật
Đăng ký bảo hộ công thức nấu rượu theo pháp luật

Trả lời: 

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Trong đó quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh. Nếu bạn muốn bảo vệ công thức nấu rượu thông qua bảo hộ quyền sở hưu trí tuệ thì có thể đăng ký dưới các hình thức sau:

1. Đăng ký công thức nấu rượu dưới hình thức sáng chế

– Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

– Sáng chế được báo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có tính mới;

+ Có tính sáng tạo;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

– Ưu điểm của việc đăng ký sáng chế đối với công thức sản xuất rượu bằng sáng chế chính là chủ sở hữu có thể bộc lộ công thức mà không sợ bị lấy mất. Và khi có tranh chấp xảy ra, chủ sở hữu có thể dễ dàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Việc đăng ký bảo hộ bằng sáng chế không chỉ chủ sở hữu nắm giữ độc quyền sử dụng mà còn tạo ra những điều kiện thuận lợi khi quyết định chuyển nhượng quyền sở hữu hay chuyển giao quyền sử dụng đối với công thức này.

– Thời hạn của bảo hộ sáng chế rượu có thời hạn, văn bằng bảo hộ sáng chỉ có hiệu lực trong 20 năm

Về thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế bạn tham khảo hướng dẫn tại bài viết này: https://tgslaw.vn/thu-tuc-dang-ky-sang-che.html

2. Bí mật kinh doanh     

– Bí mật kinh doanh là thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.

– Điều kiện chung đối với bí mật kinh doanh được bảo hộ:

+ Không phải là hiểu biết thông thường và không dễ dàng có được;

+ Khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó;

+ Được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.

– Đối với việc bảo hộ dưới dạng bí mật kinh doanh cho công thức nấu rượu, chủ sở hữu không cần tiến hành thủ tục đăng ký Sở hữu trí tuệ mà công thức sẽ được bảo hộ tự động. Do đó, chủ sở hữu cũng không phải mất bất kỳ khoản chi phi đăng ký nào.

– Thời gian bảo hộ bí mật rượu không bị hạn chế, được kéo dài tới chừng nào bí mật đó còn chưa bị bộc lộ công thức sản suất rượu ra công chúng.

– Tuy nhiên, bảo hộ bí mật kinh doanh không đơn giản. Muốn bảo hộ công thức sản nấu rượu dưới dạng bí mật kinh doanh thì chủ sở hữu phải tìm những biện pháp cần thiết để hạn chế việc phổ biến thông tin. Điều này đòi hỏi chủ sở hữu khi muốn khai thác công dụng, chức năng của công thức, phải đảm bảo mỗi khâu trong quá trình đều được kiểm soát chặt chẽ. Và nếu như công thức sản xuất rượu được thể hiện dưới dạng sản phẩm, như một chai rượu chẳng hạn thì những người khác có thể mổ xẻ, phân tích và phát hiện ra bí mật, và sau đó sẽ có quyền sử dụng công thức đó. Việc bảo hộ công thức nấu rượu dưới dạng này không có sự độc quyền để loại trừ bên khác khỏi việc sử dụng thương mại nó. Khi bí mật bị công bố, thì bất kỳ người nào cũng có thể tiếp cận và sử dụng nó một cách tùy ý.

⇒ Như vậy, việc bảo hộ bằng phương pháp bí mật kinh doanh khó thực thi hơn so với đăng ký sáng chế.

3. Đăng ký bảo hộ công thức dưới dạng bản quyền

– Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu.

– Khi công thức nấu rượu được bảo hộ dưới dạng bản quyền tác giả, chủ sở hữu có thể lựa chọn có hoặc không thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền tác giả cho công thức sản xuất rượu để được hưởng quyền tác giả. Cùng với đó, quyền nhân thân và quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả cũng sẽ được bảo vệ.

– Việc bảo hộ công thức sản xuất rượu dưới dạng tác phẩm thì không có nhiều ý nghĩa vì quyền tác giả chỉ bảo hộ hình thức thể hiện chứ không áp dụng đối với nội dung, ý tưởng của tác phẩm. Nếu như có chủ thể khác áp dụng công thức này để tạo ra rượu thì chủ sở hữu quyền tác giả cũng không thể bảo vệ quyền nhân thân và quyền tài sản của mình đối với tác phẩm.

⇒ Việc bảo hộ công thức nấu rượu dưới dạng tác phẩm sẽ không mang lại nhiều lợi ích so với việc bảo hộ dưới hình thức đăng ký sáng chế hoặc bí mật kinh doanh.

>>Tham khảo thêm: Các quy định đối với việc đăng ký quyền tác giả

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *