Chuyên mục: Đăng ký thương hiệu

Sự khác nhau giữa thương hiệu và nhãn hiệu là gì ?

Sự khác nhau giữa thương hiệu và nhãn hiệu là gì? thì việc đầu tiền bạn phải hiểu được định nghĩa của chúng. Do đó thì 2 phạm trù này được định nghĩa như sau: – Thương hiệu (brands) theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): là một dấu

Tư vấn chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là hoạt động chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ. Dịch vụ chuyển giao công nghệ là hoạt động hỗ trợ quá trình tìm kiếm, giao kết và thực

Thủ tục, thời gian cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu

Theo Điều 119 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009; Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN; Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất; Thông tư hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và

Cấp giấy phép sử dụng tác phẩm âm nhạc

Tác phẩm âm nhạc là một trong những tác phẩm thuộc tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được pháp luật bảo hộ quyền tác giả. Tổ chức, cá nhân muốn sử dụng tác phẩm âm nhạc với mục đích kinh doanh ngoài trường hợp không phải xin phép và trả phí theo

Đối tượng được đăng ký bảo hộ thương hiệu

Khởi nghiệp thất bại hay thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, khởi nghiệp chắc chắn sẽ thất bại nếu bạn thiếu hiểu biết về pháp luật. Đa số các nhà khởi nghiệp đều vướng mắc pháp lý và lúng túng trong khâu quản lý công việc dẫn đến những hậu quả

Đăng ký tên thương mại

Câu hỏi: Tôi có một doanh nghiệp riêng và mọi người khuyên tôi nên đăng ký tên thương mại. Vậy cho tôi hỏi tôi có cần đăng ký tên thương mại của doanh nghiệp không và quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại như thế nào.  Trả lời Chào bạn, cám ơn