Đối tượng không được bảo hộ sáng chế

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật mới,những giải pháp được sáng tạo ra để giái quyết một hoặc nhiều vấn đề trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Chính vì thế, phấp luật đã chỉ rõ những đối tượng không được bảo hộ sáng chế nhằm mục đích bảo vệ quyền hạn và lợi ích cho các bên liên quan cũng như trật tự xã hội.

Sửa đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Những đối tượng không được bảo hộ quyền sáng chế bao gồm:

 1. Ý tưởng, nguyên lý và phát minh khoa học
 2. Phương pháp và hệ thống tổ chức, quản lý kinh doanh
 3. Phương pháp và hệ thống giáo dục, giảng dạy và đào tạo
 4. Phương pháp luyện tập cho vật nuôi
 5. Quy trình sinh học để sản xuất động, thực vật.
 6. Hệ thống ngôn ngữ, hệ thống thông tin và phân loại.
 7. Giải pháp chỉ mang tính chất thẩm mỹ mà không có đặc tính kỹ thuật.
 8. Bản thiết kế và sơ đồ quy hoạch của các công trình xây dựng, các đề án quy hoạch và phân vùng lãnh thổ.
 9. Ký hiệu quy ước, thời gian biểu
 10. Giống động thực vât.
 11. Phẩn mềm máy tính, mô hình toán học, đồ thị tra cứu.
 12. Phương pháp phòng, chữa bệnh cho người và động vật
 13. Các phát minh trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng.

Mời các bạn tham khảo thêm : thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ

 

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *