Hành vi xâm phạm bản quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả rất phổ biến, gặp hàng ngày trong cuộc sống như quyền tác giả với một bức tranh của một em bé đang tập vẽ, quyền tác giả với bài văn mà các em học sinh hay quyền tác giả với các bức ảnh mà chúng ta chụp hằng ngày… Bên cạnh đó, việc xâm phạm quyền tác giả cũng diễn ra rất phổ biến bên cạnh chúng ta. Vậy những hành vi như nào được coi là xâm phạm quyền tác giả?

dang-ky-nhan-hieu-quoc-te

Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định những hành vi sau là xâm phạm quyền tác giả:

– Hành vi chiếm đoạt quyền tác giả đối với các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học.

– Hành vi mạo danh tác giả nhằm bất kỳ mục đích gì.

– Hành vi công bố và phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả tác phẩm.

– Hành vi công bố và phân phối tác phẩm có đồng tác giả mà không được phép của  các đồng tác giả đó.

– Hành vi sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

– Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, trừ các trường hợp sao chép tác phẩm vì mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy cá nhân hoặc sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu.

– Hành vi làm các tác phẩm phái sinh mà không được phép của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh, trừ trường hợp chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị.

– Hành vi sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đồng thời không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ là không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao khi sử dụng tác phẩm đã công bố.

– Hành vi cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

– Hành vi nhân bản, sản xuất bản sao, phân phối, trưng bày hoặc truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng truyền thông và các phương tiện kỹ thuật số mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

– Hành vi xuất bản tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

–  Cố ý hủy bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

– Cố ý xóa hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

– Hành vi sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

– Hành vi làm và bán tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.

– Các hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hoặc phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *