Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp

Một kiểu dáng công nghiệp nếu muốn được bảo hộ độc quyền thì phải tiến hành đăng ký bảo hộ kiểu dáng với cơ quan nhà nước. Và việc cấp văn bằng bảo hộ không phải đương nhiên xảy ra khi có đơn yêu cầu bảo hộ. Khi tiến hành xem xét kiểu dáng có được cấp văn bằng bảo hộ không, thẩm định viên cần kiểm tra các tiêu chí về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Vậy khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng là gì? Tại sao cần có điều kiện này khi thẩm định nội dung để xem xét khả năng bảo hộ của kiểu dáng?

Theo quy định tại Điều 67 Luật SHTT hiện hành thì kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp. Điều kiện này bao gồm hai nội dung : kiểu dáng công nghiệp phải có thể được áp dụng để chế tạo hàng loạt sản phẩm bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp; các sản phẩm thu được phải như nhau, có thể chế tạo nhiều lần, với số lượng đáng kể.

Theo Mục 35.6 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì một số trường hợp không đáp ứng được điều kiện này:

  • Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng của sản phẩm có trạng thái tồn tại không cố định (ví dụ sản phẩm ở thể khí, chất lỏng…) Kiểu dáng ở dạng này sẽ khó tạo ra được hàng loạt các sản phẩm có hình dạng như nhau trong quá trình sản xuất, chúng có thể thay đổi hình dạng bất kỳ, phụ thuộc vào vật chứa nó.
  • Sản phẩm chỉ có hình dạng nhất định trong những điều kiện đặc biệt và sẽ biến dạng khi ở trong điều kiện bình thường ( ví dụ như đá tủ lạnh, pháo hoa, nhạc nước…) Với sản phẩm mang kiểu dáng này, chúng chỉ duy trì hình dáng giống nhau trong điều kiện nhất định, nếu đưa sản phẩm đó ra tiêu dùng với điều kiện thường thì chúng sẽ không còn có hình dáng như nhau nữa. Ví dụ đá tủ lạnh nếu để điều kiện thường sẽ không còn hình khối ban đầu mà chúng sẽ bị bay hơi, tan ra…
  • Sản phẩm phải vận dụng các kỹ năng đặc biệt của riêng biệt của riêng người tạo dáng mà các phương tiện kỹ thuật công nghiệp hoặc thủ công nghiệp không có được ( ví dụ sản phẩm thủ công, vẽ, chạm, khắc…) Với những sản phẩm này, sản xuất với quy mô tạo ra các sản phẩm có hình dáng giống nhau là điều khó có thể thực hiện được bởi đó là kỹ năng riêng của con người, kỹ năng này với từng người là khác nhau, đồng thời máy móc hiện nay chưa thể thay thế được.

Mời các bạn tìm hiểu : tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là bề ngoài của sản phẩm, mang những đặc trưng nhất định nên các sản phẩm mang kiểu dáng được sản xuất hàng loạt, lần này qua lần khác phải có sự giống nhau, mang tính ổn định để giúp người tiêu dùng có thể nhận biết và phân biệt được. Do đó, điều kiện về khả năng áp dụng công nghiệp là hợp lý.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *