Chuyên mục: Kiểu Dáng Công Nghiệp

Vì sao cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Vì sao cần đăng ký kiểu dáng công nghiệp? Cần phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp vì những lý do sau: Quyền của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp chỉ phát sinh trên cơ sở Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được cấp theo thủ tục đăng ký. Văn bằng bảo hộ