Một số thông tin về đăng ký nhãn hiệu cần biết khi làm thủ tục bảo hộ

Bạn làm đang tiến hành làm thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thì cần phải biết một số thông tin sau để phục vụ cho việc đăng ký này. Cụ thể:

1. Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu

– Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

– Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Một số thông tin về đăng ký nhãn hiệu cần biết khi làm thủ tục bảo hộ

2. Thời gian đăng ký nhãn hiệu

– Thời gian thẩm định hình thức hồ sơ: 1 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ

– Thời gian công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp: 2 tháng kể từ ngày có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ

– Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu: kéo dài từ 10 đến 12 tháng.

– Thời gian cấp văn bằng bảo hộ: kéo dài từ 1 – 2 tháng.

⇒ Theo quy định thì thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sẽ mất khoảng 15 tháng. Tuy nhiên thời gian này trên thực tế có thể kéo dài hơn bởi phụ thuộc vào số lượng nhãn hiệu đang được xử lý tại cục thời điểm đó nhiều hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu có bị thông báo sửa đổi, bổ sung,…

3. Chí phí đăng ký

Pháp luật đã quy định chi tiết về những khoản phí, chi phí đăng ký nhãn hiệu phải nộp để được cấp Văn bằng bảo hộ bao gồm:

– Phí nộp đơn cho mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ gồm:

+ Tài liệu đơn dạng giấy: 180.000 đồng

+ Đơn kèm tài liệu điện tử mang toàn bộ nội dung tài liệu đơn: 150.000 đồng

+ Đơn nhãn hiệu trong mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm từ thứ 7 trở đi. Mỗi sản phẩm, dịch vụ thêm phải nộp thêm phí: 30.000 đồng

– Phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: Mỗi đơn, yêu cầu có phí: 600.000 đồng

– Phí thẩm định nội dung:

+ Đối với mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ: 300.000 đồng

+ Nếu đơn có trên 6 sản phẩm dịch vụ trong cùng 1 nhóm thì phải nộp thêm cho mỗi nhóm sản phẩm thứ 7 trở đi. Phí đăng ký cho mỗi sản phẩm thứ 7 trở đi là: 60.000 đồng

– Phí tra cứu thông tin nhãn hiệu:

+ Đối với mỗi nhóm đến 6 sản phẩm, dịch vụ: 60.000 đồng

+ Đơn nhãn hiệu trong mỗi nhóm có trên 6 sản phẩm, dịch vụ phải nộp thêm cho mỗi sản phẩm, dịch vụ từ thứ 7 trở đi. Mỗi sản phẩm, dịch vụ thêm phải nộp thêm phí: 24.000 đồng

– Các khoản phí đăng ký nhãn hiệu khác bao gồm:

+ Phí đăng bạ: 120.000 đồng

+ Phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

+ Phí công bố: 120.000 đồng

– Phí gia hạn hiệu lực: 540.000 đồng

4. Thời hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

– Có thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp đơn hợp lệ

5. Quy định về hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể bị hủy hiệu lực nếu chủ sở hữu không sử dụng nhãn hiệu đó trong 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu đình chỉ hiệu lực mà không có lí do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 3 tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực

Trên đây là một số thông tin cơ bản quý vị cần biết, chi tiết hơn liên hệ tổng đài 19008698 để được luật sư tư vấn cụ thể

>>Có thể bạn quan tâm: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *