Quyền tác giả đối với tác phẩm

Con người trong cuộc sống ngày nay càng phát triển thì nhu cầu con người hướng đến văn học, nghệ thuật và khoa học càng lớn. Đây là những món ăn tinh thần làm cuộc sống thêm phong phú. Và đây cũng chính là đối tượng bảo hộ quyền tác giả. Vậy cụ thể quyền tác giả đối với tác phẩm như thế nào. Bào viết dưới đây chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Khái niệm về quyền tác giả

– Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tài sản. Quyền nhân thân mang yếu tố tinh thần, phi vật chất được bảo hộ vô thời hạn. Nhóm quyền tài sản là các lợi ích vật chất có được từ tác phẩm mà tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có quyền được hưởng.

2. Quyền nhân thân

– Đặt tên cho tác phẩm;

– Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

– Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm

Không xem là công bố tác phẩm đối với việc trình diễn một tác phẩm sân khấu, nhạc kịch hoặc âm nhạc, việc trình chiếu một tác phẩm điện ảnh, việc đọc trước công chúng một tác phẩm văn học, việc phát thanh hay truyền hình tác phẩm văn học hay nghệ thuật. Vì vậy, quyền công bố tác phẩm tuy được nhìn nhận dưới góc độ là quyền nhân thân, nhưng vẫn có thể được chuyển giao thông qua hợp đồng hoặc để thừa kế và khác với các quyền nhân thân còn lại là được bảo hộ vô thời hạn thì quyền công bố tác phẩm được bảo hộ trong thời hạn quy định.

– Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền nhân thân độc lập với các quyền tài sản và tác giả được hưởng quyền này ngay cả khi các quyền tài sản đã được chuyển nhượng, đó là quyền xác nhận tư cách tác giả và quyền phản đối bất kỳ sự xuyên tạc, cắt xén, sửa đổi hay gây tổn hại đến tác phẩm mà làm hại đến danh dự và tiếng tăm của tác giả.

>>Bạn tham khảo thêm: Các hành vi xâm phạm bản quyền tác giả

3. Quyền tài sản

– Làm tác phẩm phái sinh;

– Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

Tương tự như quyền” làm ác phẩm phái sinh”, quyền “ biểu diễn tác phẩm trước công chúng”  thể hiện một sự cộng hợp giữa quyền trinh diễn tác phẩm trước công chúng và quyền trích dẫn tác phẩm trước công chúng.

– Sao chép tác phẩm;

– Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

Quyền phân phối bản gốc hoặc bản sao tác phẩm quy định là quyền của chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện bằng bất kỳ hình thức, phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được để bán, cho thuê hoặc các hình thức chuyển nhượng khác bản gốc hoặc bản sao tác phẩm.

Đối với tác phẩm tạo hình, tác phẩm nhiếp ảnh thì quyền phân phối còn bao gồm cả việc trưng bày, triển lãm trước công chúng.

– Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

Quyền truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào là quyền độc quyền thực hiện của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc cho phép người khác thực hiện để đưa tác phẩm hoặc bản sao tác phẩm đến công chúng mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn.

Tác giả tác phẩm văn học nghệ thuật được hưởng quyền độc lập cho phép phát song tác phẩm của mình hoặc truyền sự phát song tác phẩm đó tới công chúng thông qua bất kỳ phương tiện vô tuyến nào khác nhằm phổ biến ký hiệu, âm thanh hay hình ảnh.

– Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Các quyền tài sản như trên do tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện theo quy định của pháp luật. Tổ chức, cá nhân muốn khai thác, sử dụng một, một số hay toàn bộ các quyền trên phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Ngoại lệ của quyền tác giả: Quy định về ngoại lệ mang tính hạn hay giới hạn các quyền được bảo hộ của người giữ quyền trong luật bản quyền từ đó mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng đối với các loại hình tác phẩm được bảo hộ có ý nghĩa.

Cần đăng ký bảo hộ quyền tác giả để đảm bảo tối đa được lợi ích của tác giả đối với tác phẩm.

>>Xem thêm: đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho phần mềm máy tính

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *