Sao chép tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy có xâm phạm quyền tác giả?

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi hiện đang là giáo viên của 1 trường Cấp 2 ở Huyện, giờ tôi muốn sao chấp một số tác phẩm để giảng dạy liệu có bị xâm phạm bản quyền tác giả không ?

>>Xem thêm: Quyền tác giả đối với tác phẩm

Sao chép tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy có xâm phạm quyền tác giả?

Luật sư trả lời:

Quyền tác giả theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009 là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo hoặc sở hữu.

Sao chép tác phẩm chính là quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả. Quyền sao chép tác phẩm được quy định và bảo hộ trong Luật sở hữu trí tuệ.

Sao chép tác phẩm là việc tạo ra bản sao tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ thường xuyên hay tạm thời tác phẩm dưới hình thức điện tử.

Luật sở hữu trí tuệ quy định về quyền sao chép tác phẩm đối với tác phẩm chưa được công bố, thì sao chép tác phẩm là độc quyền thuộc về chủ sở hữu quyền tác giả. Tất cả những tác phẩm chưa được công bố chỉ có chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép mới được sao chép tác phẩm.

Còn đối với các tác phẩm đã được công bố, các tổ chức, cá nhân khác muốn sao chép thì phải xin phép và được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả. Tuy nhiên, để tổ chức, cá nhân muốn sao chép các tác phẩm đã được công bố thực hiện quy định này trên thực tế lại khá phức tạp trong quá trình xin phép và đồng ý, sẽ tốn nhiều thời gian cho các bên. Nên pháp luật đã quy định thêm về các trường hợp mà tổ chức, cá nhân có quyền sao chép tác phẩm mà “không phải xin phép và không phải trả tiền nhuận bút, thù lao” cho tác giả hoặc cho chủ sở hữu quyền tác giả.

Các trường hợp sao chép tác phẩm mà không phải xin phép và không phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả hoặc cho chủ sở hữu quyền tác giả bao gồm:

– Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân;

– Trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình;

– Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo, dùng trong ấn phẩm định kỳ, trong chương trình phát thanh, truyền hình, phim tài liệu;

– Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong nhà trường mà không làm sai ý tác giả, không nhằm mục đích thương mại;

– Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu;

– Biểu diễn tác phẩm sân khấu, loại hình biểu diễn nghệ thuật khác trong các buổi sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền cổ động không thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;

– Ghi âm, ghi hình trực tiếp buổi biểu diễn để đưa tin thời sự hoặc để giảng dạy;

– Chụp ảnh, truyền hình tác phẩm tạo hình, kiến trúc, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng được trưng bày tại nơi công cộng nhằm giới thiệu hình ảnh của tác phẩm đó;

– Chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị;

– Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng.

⇒ Như vậy, trong trường hợp của bạn sao chép tác phẩm nhằm mục đích giảng dạy mà không làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường tác phẩm, không gây phương hại đến các quyền của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và phải thông tin về tên tác giả và nguồn gốc, xuất xứ của tác phẩm thì không bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *