Thanh toán khoản nợ khi DN phá sản

Khi doanh nghiệp phá sản cần phải làm những thủ tục gì? Có phải thanh toán hết các khoản nợ theo đúng quy định của pháp luật hay không? Hãy cũng những luật sư của chúng tôi tìm hiểu vấn đề này ngay bây giờ.

phasan

Căn cứ Điều 54 Luật phá sản năm 2014 quy định về thứ tự phân chia tài sản như sau:

“Điều 54. Thứ tự phân chia tài sản

 1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:
 2. a) Chi phí phá sản;
 3. b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
 4. c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
 5. d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.
 6. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:
 7. a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;
 8. b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;
 9. c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 10. d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;

đ) Thành viên của Công ty hợp danh.

 

Xem thêm : thủ tục đăng ký bản quyền logo

 1. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.”

Như vậy theo quy định trên, việc xử lý tài sản của doanh nghiệp khi bị phá sản sẽ được ưu tiên cho việc trả chi phí phá sản, các chi phí bảo đảm quyền lợi cho người lao động của doanh nghiệp, các khoản nợ phát sinh nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, các khoản nợ đối với nhà nước và cuối cùng tài sản còn lại của doanh nghiệp phá sản mới được sử dụng để chi trả cho việc trả nợ đối với các chủ nợ có trong danh sách chủ nợ.

Đối với các chủ nợ cũng được phân ra thành hai loại gồm chủ nợ có bảm đảm và chủ nợ không có bảo đảm. Việc ưu tiên thanh toán này cũng được chi trả theo thứ tự ưu tiên như sau:

Nếu các bạn có thắc mắc về quy trình đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu thì còn chần chứ gì nữa mà không liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể.

–  Đối với các chủ nợ có tài sản bảo đảm, trước hết việc thanh toán nợ sẽ được khấu trừ vào giá trị của tài sản bảo đảm, nếu sau khi khấu trừ mà tài sản bảo đảm không đủ để thanh toán thì khoản nợ còn lại sẽ được chi trả sau khi thanh toán cho chủ nợ không có bảo đảm.

–  Đối với chủ nợ không có bảo đảm, đây là đối tượng được xếp ưu tiên thanh toán nợ khá hạn chế bởi đây là đối tượng được thanh toán cuối cùng sau khi đã chi trả hết tất cả các khoản nợ của doanh nghiệp sau khi phá sản. Nói về việc ưu tiên thanh toán, thì chủ nợ không bảo đảm chỉ được ưu tiên trả trước so với khoản nợ không được trả hết bằng tài sản bảo đảm của chủ nợ có bảo đảm.

LƯU Ý: Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định trên thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Trân trọng!

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *