Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ

Đăng ký nhãn hiệu chính là thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành với ý nghĩa xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Sau khi nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, trong thời gian dài chờ đợi đơn được thông qua và cấp giấy chứng nhận, trên thực tế có rất chuyển biến xảy ra khiến chủ sở hữu có thể thay đổi ý định không xin cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Nên Luật sở hữu trí tuệ 2005 đã quy định thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu để có thể thuận tiện hơn cho các chủ sở hữu.

Trước thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu rút đơn. Người nộp đơn có thể trực tiếp tuyên bố rút đơn bằng văn bản do chính mình đứng tên hoặc thông qua tổ chức/cá nhân là đại diện hợp pháp với điều kiện giấy uỷ quyền có nêu rõ việc uỷ quyền rút đơn.

Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ

Tuyên bố rút đơn thể hiện bằng văn bản phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ. Đơn có yêu cầu rút đơn đăng ký nhãn hiệu được xử lý như sau:

– Trường hợp có căn cứ khẳng định về tính hợp pháp của yêu cầu rút đơn: Thẩm định viên hình thức (của đơn đăng ký nhãn hiệu có yêu cầu rút) chuẩn bị Quyết định đình chỉ các thủ tục liên quan đến đơn, trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN (nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn và hoàn trả phần phí/lệ phí (đã nộp) tương ứng với phần việc không được tiến hành hoặc nêu rõ lý do nếu không chấp nhận hoàn trả phí/lệ phí. Đơn đăng ký nhãn hiệu coi như không còn tồn tại kể từ ngày ký Quyết định đình chỉ các thủ tục liên quan đến đơn.

– Trường hợp có căn cứ khẳng định về tính không hợp pháp của yêu cầu rút đơn: thẩm định viên hình thức (của đơn đăng ký nhãn hiệu có yêu cầu rút) chuẩn bị công văn trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN (nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn và lý do Cục Sở hữu trí tuệ không chấp nhận rút đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thủ tục rút đơn đăng ký nhãn hiệu:

– Trong thời gian trước khi Cục sở hữu trí tuệ quyết định cấp hoặc từ chối quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền tuyên bố rút đơn đăng ký nhãn hiệu bằng văn bản do chính mình đứng tên hoặc thông qua tổ chức, cá nhân đại diện hợp pháp nếu giấy ủy quyền có nêu rõ việc ủy quyền rút đơn.

– Cục sở hữu trí tuệ sau khi tiếp nhận yêu cầu rút đơn đăng ký nhãn hiệu, thẩm định viên hình thức của đơn đăng ký nhãn hiệu có yêu cầu rút sẽ:  

+ Chuẩn bị Quyết định đình chỉ các thủ tục liên quan đến đơn, trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện nhãn hiệu (nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn trong trường hợp có căn cứ khẳng định về tính hợp pháp của yêu cầu rút đơn.

+ Chuẩn bị công văn trong đó nêu rõ tên và địa chỉ người nộp đơn, tên tổ chức dịch vụ đại diện nhãn hiệu (nếu có), số đơn, ngày nộp đơn, các thông tin về đối tượng nêu trong đơn và lý do Cục Sở hữu trí tuệ không chấp nhận rút đơn đăng ký nhãn hiệu trong trường hợp có căn cứ khẳng định về tính không hợp pháp của yêu cầu rút đơn.

– Kể từ thời điểm người nộp đơn tuyên bố rút đơn đăng ký nhãn hiệu, mọi thủ tục tiếp theo liên quan đến đơn đó sẽ bị chấm dứt.

– Các khoản phí, lệ phí đã nộp liên quan đến những thủ tục chưa bắt đầu tiến hành được hoàn trả theo yêu cầu của người nộp đơn.

– Đơn đăng ký nhãn hiệu được coi là đã rút đều coi là chưa từng được nộp, trừ trường hợp đơn được dùng làm căn cứ để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Ngoài ra nếu bạn cần đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu của mình tham khảo các thủ tục cũng như quy định về đăng ký nhãn hiệu tại đây: www.tgslaw.vn/thu-tuc-dang-ky-bao-ho-nhan-hieu.html

 

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *