Tư vấn chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là hoạt động chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

dang ky logo cho cong ty

Dịch vụ chuyển giao công nghệ là hoạt động hỗ trợ quá trình tìm kiếm, giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ. Dịch vụ chuyển giao công nghệ là một hoạt động thuộc hoạt động chuyển giao công nghệ.

Dịch vụ chuyển giao công nghệ bao gồm các hoạt động:

+Môi giới chuyển giao công nghệ;

+Tư vấn chuyển giao công nghệ;

+Đánh giá công nghệ;

+ Định giá công nghệ;

+ Giám định công nghệ;

+ Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

Mời các bạn tham khảo : đăng ký sở hữu công nghiệp

Tư vấn chuyển giao công nghệ:

– Mục tiêu nhằm hỗ trợ tư vấn thông tin về công nghệ, thiết bị hiện có trên thị thường cũng như từ các đề tài nghiên cứu, giúp khách hàng có những lựa chọn phù hợp mục tiêu yêu cầu chuyển giao.

– Tư vấn các khía cạnh pháp lý về hoạt động chuyển giao công nghệ.

– Tư vấn và làm việc với đối tác nhận chuyển giao công nghệ.

– Tham gia soạn thảo, sửa đổi, bổ sung, khuyến nghị các rủi ro, đề xuất giải pháp, hỗ trợ tham gia đàm phán ký kết hợp đồng.

– Tham gia đàm phán hợp đồng nhượng quyền và triển khai hệ thống.

– Tư vấn về soạn thảo hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ công nghệ.

– Tiến hành thủ tục dịch vụ dịch thuật, công chứng, chứng thực các tài liệu phục vụ cho việc chuyển giao công nghệ.

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *